วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากตัวแทนของบริษัทนิเด็ค ค็อมโปรเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด เข้ามอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและโทรทัศน์สี เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา  ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน