วันที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและป้องกันยาเสพติด ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค