วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดโครงการรณรงค์ และ ป้องกันอัคคีภัยดับเพลิงอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค