วันที่ 24 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ สภ.หนองแค โดยมี พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.หนองแค ให้การบรรยาย ซึ่งที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้เคยได้รับรางวัลชุมชนยังยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับประเทศมาแล้ว ณ ชุมชนคลองระบายใต้ หมู่ 8 ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี