วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค