วันที่ 23 ตุลาคม 2558 คณะผู้แทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จ.สระบุรี