วันที่ 23 ตุลาคม 2577 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สนามกีฬาเทศบาล อำเภอหนองแค