วันที่ 23 พฤษภาคม 2560วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน แผนกช่างยนต์และแผนกไฟฟ้า ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี