วันที่ 23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมด้วยคณะผู้บริการ และหัวหน้าหลักสูตรระยะสั้น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินกอง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(บ้านท่าจิก) เทศบาลตำบลหินกอง จ.สระบุรี