วันที่ 23 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งตำรวจ และโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ระหว่างสถานีตำรวจหนองแคกับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เพิ่มความอุ่นใจ ลดความเสี่ยงจากการขับขี่จักรยานยน์้ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ขอบคุณ สภ.หนองแคในความร่วมมือกับวก.หนองแค