วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน วิชา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค