วันที่ 22 ธันวาคม 2565 พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมด้วยนางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ ตัวแทนคุณครู และนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี รับมอบวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินทุนประเดิมและค่าวัสดุสำนักงาน จากธนาคารออมสิน ภาค 14 โดยนางผาสุข ปิยะทัศน์ศรี รักษาการผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 14 พร้อมด้วยนางจารุมัย สุขรอด ผู้อำนวยการเขตสระบุรี และคณะ เพื่อไว้ใช้สำหรับการเปิดดำเนินงานธนาคารโรงเรียนดิจิทัล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลรักการออม ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร และการให้บริการระบบงานธนาคาร