วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และ นายสราวุธ สุดสงวน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำ"กิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”