วันที่ 22 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ประจำการศึกษา 2560 ณ บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด สระบุรี