วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND. 4.0 อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุร