วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด