วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยแผนกวิชาช่างยนต์นำนักเรียนออกให้บริการประชาชน โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และ อำเภอหนองแค ตาม โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยขมิ้น ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรีี