วันที่ 22 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายศักดิ์รพี เรืองนารี หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตำรวจ 1โรงเรียน) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการพนันฯ ในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมี พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารพัฒนาและฝึกอบรม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี