วันที่ 22 เมษายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 โดยท่านผู้อำนวยการ ยุพา พุกสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย