วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน และส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จังหวัดสระบุรี