วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าพบผู้จัดการและพนักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแคน จำกัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา เทคนิคการผลิต ณ เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช อ.หนองแค จ.สระบุรี