วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ และกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ