วันที่ 21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วย ที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลในจังหวัดข้างเคียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี