วันที่ 20 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค