วันที่ 20 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมตอนรับบริษัทนำศิลป์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดและเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม  "One Dealer One College" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ และสนามศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยการอาชีพหนองแค