วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักกีฬา ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม