วันที่ 20 มกราคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2558