วันที่ 19 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี