วันที่ 20 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยโครงการ อำเภอยิ้ม เพื่อให้บริการประชาชน อาทิเช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ตรวจเช็คความพร้อมของรถจักรยานยนต์ ณ วัดบ้านบกน้อย ต.บัวลอย จ.สระบุรี