วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักศึกษา?#?เข้าร่วมกิจกรรมการรับการประเมินหมู่บ้าน? ของ หมู่บ้านศรีปทุม ในระดับจังหวัด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ในกิจกรรมครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้นำผลงาน และการสอนอาชีพระยะสั้น (การทำกรอบรูปเคลือบเย็น การพับเหรียญโปรยทาน)ไปสอนให้กับ ชาวบ้านที่สนใจฝึกอาชีพ