วันที่ 2 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนก เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม มรว.จวง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา