วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อาทิ เช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และตรวจเช็คความพร้อมของรถจักรยานยนต์ ณ วัดหนองจรเข้