วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายวีระ ชานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโนยายการดำเนินโครงการอาชีวะ บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยพลเอก สุรเชรษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทางไกล "โครงการอาชีวะบริการซ่อม สร้างเพื่อชุมชน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกร รวมถึงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASSROOM) เน้นย้ำความร่วมมือในแต่ละจังหวัดรวมทั้งสถานศึกษาอาชีวะเอกชนให้ดำเนินการร่วมกัน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี