วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศติดตามการดำเนินงานของ งานวิทยบริการและห้องสมุด โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอนรับ ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค