วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการทำธุรกิจในสถานศึกษา ประจำการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ วิทยาลัยเทคนิคหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี