วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562