วันที่19 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทวิภาคี แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาทำเรื่องขอจบการศึกษาและเตรียมตัวสอบ V-net หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2ปีเต็ม ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทเอสพีอี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปทุมธานี