วันที่ 19 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ งานอาชีวศึกษาทวิภาคี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทยจำกัด พื้นที่หนองแค