วันที่18 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนทวิศึกษาปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนมัธยม 3แห่ง จำนวน136คน เพื่อเข้าสู่การจัดการียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)