วันที่ 18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดพิธีวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 18 ปี พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา