วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ฝ่ายวิชาการและงานทวิภาคี เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์