วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 โดย นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.สระบุรี ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 6 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี