วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเชิญคณะกรรมการภาคนอกจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองแค บริษัท ไอทีเฮาท์สระบุรี และผู้เชี่ยวชาญจากร้าน ส.อุดมศรี ทั้งนี้ ทำให้นักเรียน ได้ทดสอบฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ