วันนี้ 18 ธันวาคม 2557 ในช่วงบ่ายบริษัท ทีเอสเทค ประเทศไทย จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค จำนวน 100000 บาท ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ของบริษัท ซึ่งเป็น บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเบาะรถยนต์ ของ บริษัท ฮอนด้า ทางวิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับ จัดสรรเป็นทุนการเรียน การศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในโอกาสต่อไป