วันที่ 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น นางสาวนิชนันท์ รื่นสุข เข้าร่วมโครงการ “หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ฝึกอาชีพระยะสั้น
"การทำเหรียญโปรยทานจากลอตเตอรี่" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ