วันที่ 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวทัศนีย์ โพอุทัย และนักศึกษา แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & innovation ประจำปี 2565 จัดโดยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ปัญจะพฤกษา แฮร์โค้ท”