วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจาก บริษัทตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด ในพิธีมอบสื่อการสอน “ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี” โดยได้รับเกียรติจากคุณ ปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นผู้มอบสื่อการสอน “ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี” ให้กับวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์