วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการ นำคณะครูที่ปรึกษาธุรกิจ และนักเรียน เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึก2561 ในการนี้ศูนย์บ่มเพาะฯ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้นำแผนธุรกิจ "ปัญจะพฤกษา แฮร์โค้ท" เข้าร่วมการประเมิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี