วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าพบ นายจิรวัฒน์ สุรโยธี ผู้จัดการ บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี