วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาวิยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานศุนย์บ่มเพาะ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี